Przyjazne Pokoje Przesłuchań Dzieci. doc

Młodzieżowe Kluby Integracji Społecznej.doc

Ośrodki Lecznictwa Odwykowego.doc

Ośrodki pomocy dla osob pokrzywdzonych przestępstwem.doc

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego świetlice terapeutyczne i socjoterapeutyczne.doc

Placówki opiekunczo-wychowawcze świetlice środowiskowe.doc

Placówki poradnictwa specjalistycznego w tym rodzinnego.doc

Placówki świadczące usługi w zakresie interwencji kryzysowej.doc

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.doc

Baza realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych.pdf

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych.pdf

Baza teleadresowa podmiotów świadczących pomoc.pdf

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.pdf

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.pdf