Artykuły z kategorii

Logotyp akcji

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” powstało w 1995 roku z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje oprawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie, pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu). Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość –nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

Z porad pod numerem telefonu 801 120 002 można korzystać od poniedziałku do soboty w godz. 8-22, w niedzielę i święta w godz. 8-16. W środy w godz. 18-22 dyżurują prawnicy, natomiast w pozostałe dni konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z kolei pod numerem telefonu 22 666 2850 w poniedziałki i wtorki w godz. 17-21 odbywają się dyżury prawne.

Więcej informacji na stronie internetowej www.niebieskalinia.pl