Artykuły z kategorii

Logotyp akcji

Rok po premierze kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy” ruszyła kolejna jej odsłona. Celem akcji jest nagłośnienie przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Jak wynika z ostatnich badań (badanie TNS OBOP z 2014 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka) Polacy wciąż nie widzą nic złego w „klapsie”. Aprobatę takiego wychowania deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że zaledwie jedna trzecia Polaków wie
o istnieniu w Polsce zakazu stosowania kar cielesnych.

Sprawa przemocy wobec najmłodszych dotyczy nas wszystkich, a nasze postawy i zachowania przyczyniają się do zmiany świadomości w tym zakresie.