Artykuły z kategorii

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął decyzję (29 września 2015 roku) o skierowaniu projektu „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020” do otwartych konsultacji społecznych.

Realizując ustawowe zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczął prace nad opracowaniem wojewódzkiego programu dotyczącego tego obszaru.

Prace nad Programem powierzone zostały Zespołowi ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020 powołanemu uchwałą Nr 25/253/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 maja 2015 r. W skład zespołu weszli przedstawiciele instytucji i organizacji, które zajmują się przeciwdziałaniem alkoholizmowi w województwie. Zespół
w okresie od 14 maja 2015 r. do 7 września 2015 r. podczas 4 posiedzeń warsztatowych wypracował podstawowe założenia Programu. W oparciu o ten materiał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie przygotował projekt Programu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu konsultacji społecznych (do pobrania poniżej), dotyczących treści projektu „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020”.

Opinie, uwagi i propozycje wpisane do formularza konsultacyjnego należy przekazywać:
1) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2) drogą korespondencyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
3) bezpośrednio do sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17, pokój 10A oraz Biurze Regionalnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, przy ul. Zacisze 18, pokój 23 i 24, w godzinach pracy Urzędu.

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 35 dni od daty ogłoszenia, jak również niepodpisane lub w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych nie będą uwzględniane.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna także na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski w zakładce konsultacje społeczne/zaproszenie do konsultacji.

Do pobrania:
- Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020.
- Formularz konsultacji