Artykuły z kategorii

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – odbiór weksla in blanco

Aktualizacja dokumentu pn.: "Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE"

GENERATOR WNIOSKÓW

 Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

 PRZEJDŹ NA STRONĘ GENERATORA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH

 Generator Wniosków Płatniczych (GWP) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki służy przede wszystkim w przygotowywaniu wniosków o płatność przez Beneficjentów rozliczających projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 PRZEJDŹ NA STRONĘ GENERATORA WNIOSKÓW PŁATNICZYCH

 PROJEKTY SYSTEMOWE

Notatka ze spotkania kadry kierowniczej OPS, PCPR i PUP zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2014 r.

Prezentacje i załączniki:

 Lista aneksów podpisanych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w latach 2013-2014

 PROJEKTY KONKURSOWE

 Zobacz więcej...

KONTAKT - LISTA PRACOWNIKÓW