KONSULTACJE

 Konsultacje społeczne dotyczące programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” potrwają od 22 października do 29 listopada 2013 roku.