Artykuły z kategorii

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę Nr 56/941/16/V w sprawie przyjęcia raportu okresowego nr VII z realizacji w roku 2015 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

Raport obejmuje swym zakresem stan realizacji wskaźników do poszczególnych priorytetów w latach 2012-2015, najważniejsze działania realizowane w ramach Strategii oraz najistotniejsze wnioski z realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Jest on zbiorem danych obrazujących najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy podjęte przez realizatorów dokumentu w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej.