Artykuły z kategorii

fot. stockvault.netSpotkanie pod hasłem „Rola współpracy między JST i NGO w tworzeniu kompleksowego zintegrowanego systemu wspierania rodziny” odbędzie się 19 września o godz. 10 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (sala nr 52).

 

Celem spotkania będzie przedstawienie dotychczasowych międzyinstytucjonalnych projektów realizowanych na rzecz wspierania i aktywizacji rodziny. Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty dot. roli współpracy pomiędzy instytucjami, innowacyjnych sposobów pracy z rodziną oraz tworzenia zintegrowanego, kompleksowego systemu wsparcia dla rodzin. Przedstawione zostaną również, przykłady dobrych praktyk nie tylko z Warmii i Mazur.

 

Organizator konferencji: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Pobierz program konferencji – kliknij TUTAJ.