Artykuły z kategorii

Wojewódzki_Program_Polityki_Prorodzinnej_na_lata_2017-2021.pdf

PROGRAM RODZINA 500 PLUS. WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE W RAMACH KOORDYNACJI NALEŻY SKŁADAĆ OD 1 KWIETNIA 2016 ROKU W GMINIE 

Program Rodzina 500+

Formularz oświadczenia

 

PROGRAM WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY (materiały do pobrania):

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

2017

Formularz dotyczący relacji z wydarzenia w ramach XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny "Miłość w rodzinie nigd nie zginie"

2016

Kalendarz planowanych inicjatyw w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - aktualizacja 31 maja 2016 

Spotkanie 14.03.2016 lokalnych koordynatorów XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina- tu wszystko się zaczyna”- notatka word

Do pobrania:

2015

 Inauguracja XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - 15.05.2015

KALENDARZ WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY 2015

Seminarium szkoleniowe „Tworzenie kompleksowego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w oparciu o współpracę PCPR, Sądu i Prokuratury”

 2014

Podsumowanie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - 24 października 2014

Materiały z Inauguracji XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

 Spotkanie dla lokalnych koordynatorów XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny (23 kwietnia 2014 roku, Olsztyn). Materiały do pobrania:

Relacja ze spotkania 20.02.14 dotycząca przygotowania XVI Dni Rodziny

Planowane inicjatywy XVI Dni Rodziny w województwie warmińsko-mazurskim

Prezentacja ROPS - Seminarium 20.02.2014

Haslo XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2014

Tematy do wykorzystywania w ramach XVI Dni Rodziny-2014 

Ankieta dla koordynatorów XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

Zakończenie XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - prezentacja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inauguracja XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny na terenie Gmiy Górowo Iławeckie pod hasłem "Rodzina a przekaz wartości i tradycji".

XV Dni Rodziny - Gminny Konkurs Literacki w Kandytach

Propozycje tematów do podjęcia w ramach XV Dni Rodziny

Formularz dotyczący relacji z wydarzenia w ramach XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”

Regulaminy:

Spotkanie dotyczące wypracowania zasad współpracy instytucji pomocy społecznej i sądów (8-9 maja 2014). Materiały do pobrania:

POLITYKA PRORODZINNA

Materiały i prezentacje ze spotkania poświęconego roli współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu kompleksowego, zintegrowanego systemu wspierania rodziny (19 września 2014):  

 Raport z monitoringu: 

  1. Raport z monitoringu wdrażania w latach 2012-2013 Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016
  2. Wnioski i rekomendacje z monitoringu wdrażania w latach 2012-2013 Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016
  3.  Raport z monitoringu wdrażania w 2013 roku Wojewódzkiego Programu Wspierania rodziny i pieczy zastępczej
  4. Wnioski i rekomendacje z monitoringu wdrażania w 2013 roku Wojewódzkiego Programu Wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Monitoring Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016

Ankieta dla gminy - polityka prorodzinna za 2016

Ankieta dla powiatu - polityka prorodzinna za 2016

Ankieta dla gminy - polityka prorodzinna

Ankieta dla powiatu - polityka prorodzinna

Realizacja polityki prorodzinnej w 2013 r. – ANKIETA DLA GMIN

Realizacja polityki prorodzinnej w 2013 r. – ANKIETA DLA POWIATÓW

Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016

Harmonogram wdrażania „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016”

Piecza zastępcza

Monitoring Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2013-2017

Baza podmiotów świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim:

Koordynacja świadczeń rodzinnych w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii

  1. Informacje ogólne
  2. Procedura ubiegania się o zagraniczne świadczenia rodzinne
  3. Formularze unijne z serii E 400
  4. Standardowe dokumenty elektroniczne tzw. SED-y
  5. Adresy zagranicznych instytucji łącznikowych ds. świadczeń rodzinnych
  6. Podstawowe akty prawne

Kontakt do Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

FORMULARZE

Formularz oświadczenia do formularzy z serii E400/SED-ów dla klientów indywidualnych

Formularz (oświadczenie klienta) do wniosku dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń

Formularz "Pouczenia" dla wnioskodawców ubiegających się o polskie świadczenia rodzinne