Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego zaktualizował dane dotyczące zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., w tym infrastruktury świadczącej różnorodną pomoc osobom bezdomnym.

PLIKI DO POBRANIA:
- Diagnoza zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Instytucje świadczące usługi na rzecz osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim stan na dzień 31 grudnia 2015 r.