Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu - wykres. Fot. pixabay.com

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia zaktualizowane dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Aktualizacja została przeprowadzona na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Czarne sylwetki ludzi na białym tle. Fot.www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przygotował opracowanie dotyczące zjawiska bezdomności w regionie.

Dane zostały zaktualizowane na podstawie informacji przesyłanych z ośrodków pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Ilustracja do tekstu - wykres. Fot. stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jak co roku przystąpił do aktualizacji danych dotyczących infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa warmińsko-mazurskiego o przesłanie informacji na ten temat.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego jak co roku przystąpił do aktualizacji danych dotyczących zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich ośrodków pomocy społecznej o wypełnienie niżej zamieszczonych formularzy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę Nr 56/941/16/V w sprawie przyjęcia raportu okresowego nr VII z realizacji w roku 2015 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.

Raport obejmuje swym zakresem stan realizacji wskaźników do poszczególnych priorytetów w latach 2012-2015, najważniejsze działania realizowane w ramach Strategii oraz najistotniejsze wnioski z realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Jest on zbiorem danych obrazujących najważniejsze przedsięwzięcia i inicjatywy podjęte przez realizatorów dokumentu w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej.

Czarne sylwetki ludzi na białym tle. Fot.www.stockvault.net

Rusza XVI edycja Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 września.

Załączniki:

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych w okresie I-XII 2015 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych w okresie I-XII 2015 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w okresie I-XII 2015 r. /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/

Ludność województwa warmińsko-mazurskiego objęta świadczeniami z pomocy społecznej w roku 2014, z uwzględnieniem powodów przyznania świadczeń, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Grupa OSB w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych będzie realizować specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Ilustracja do tekstu - wykres. Fot. stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia zaktualizowane dane dotyczące infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Aktualizacja została przeprowadzona na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko-mazurskiego oraz rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie informacji przesłanych z ośrodków pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego zaktualizował dane dotyczące zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., w tym infrastruktury świadczącej różnorodną pomoc osobom bezdomnym.

PLIKI DO POBRANIA:
- Diagnoza zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
Instytucje świadczące usługi na rzecz osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jak co roku przystąpił do aktualizacji danych dotyczących infrastruktury pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

W związku z tym, prosi instytucje pomocy społecznej z regionu o przesłanie informacji na ten temat.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwraca się z prośbą o wypełnienie plików do monitoringu za 2015 „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku”.

Wypełnione formularze należy odesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 stycznia 2016 r.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jak co roku przystąpił do aktualizacji danych dotyczących zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

W związku z tym, prosi placówki pomocy społecznej z regionu o przesłanie informacji na ten temat.

 

BIURO DS. POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

LP Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Nr pokoju E-mail
1 Joanna Kaczyńska Kierownik 89 512 55 11 108 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Zdzisława Tołwińska Główny specjalista 89 512 55 15 109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3 Ilona Żyłka Inspektor 89 512 55 14 109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4 Katarzyna Kotulska Podinspektor 89 512 55 14 109 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5 Anna Konecko Główny specjalista 89 512 55 27 104 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Monika Kocimska-Walczak Inspektor 89 512 55 28 104 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.