Sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego tworzą podmioty o różnym statusie prawnym, głównie zaś stowarzyszenia i  fundacje. Liczba organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim co roku wzrasta. Wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na dzień 31 grudnia 2012 r. w regionie zarejestrowanych było 4238 stowarzyszeń i 318 fundacji – łącznie 4 556 podmiotów (dla por.w 2011 r.: w regionie było 3 969 stowarzyszeń i 260 fundacji – łącznie 4 229 podmiotów). 263 organizacje w roku 2012 posiadały status pożytku publicznego.

 

Włączając do powyższej liczby inne zarejestrowane formy prawne organizacji pozarządowych, tj.: inne zarejestrowane organizacje społeczne,  kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe, to podmiotów społecznych w regionie jest prawie 5,5 tysiąca (5 487).

 

Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi reguluje funkcjonująca już od ponad dziesięciu lat ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zakres, zasady i formy  współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi co roku określa zamieszczany w BIP program współpracy.

 

Rozstrzygnięcie konkursów:

Integracja środowisk kombatanckich
Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim
Wspieranie incjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim

 

Ankieta związana z opracowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

 

Polecane strony internetowe:
warminsko-mazurskie.ngo.pl
www.rowop.pl
www.ropwwm.gov.pl

www.pozytek.gov.pl

....................................................................................................................................................................................................................................


Oferta Stowarzyszenia Dzieci Wojny Zarząd Oddziału w Mrągowie na realizację zadania : „Spotkanie członków Stowarzyszenia Dzieci Wojny – 45 rocznica powstania i działalności Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce”.

Informujemy, że dnia 24.04.2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Dzieci Wojny Zarząd Oddziału w Mrągowie na realizację zadania : „Spotkanie członków Stowarzyszenia Dzieci Wojny – 45 rocznica powstania i działalności Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce”w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Treść oferty BIP-ie http://bip.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/1789/c1b761acc509d83fe9f60480162432dd18ffe15b.html

 

Informujemy, że dnia 5 października 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęła oferta Caritas Diecezji Ełckiej na realizację zadania “Gala wolontariatu“ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ust. 4 ww/artykułu, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Prosimy o zgłaszanie uwag pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WIĘCEJ INFORMACJI

....................................................................................................................................................................................................................................

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęły dwie oferty organizacji pozarządowych złożone w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Forum Animatorów Społecznych z Kurzętnika złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur.  Pełna treść oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (ZOBACZ

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrownie „Nasze Dzieci” z Dąbrówna złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „I Zjazd Młodzieżowych Rad Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, zaplanowane na 6-8 października br. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Kormoran” w Mierkach. Pełna treść oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (ZOBACZ

Uwagi dotyczące obu ofert prosimy zgłaszać pisemnie do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego na adres: 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 3 października (7 dni od dnia publikacji na stronie Urzędu, bez względu na wcześniej podane terminy na BIP).

 ...................................................................................................................................................................................................................................