Artykuły z kategorii

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl

 

Ministerstwo Zdrowia - www.mz.gov.pl

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - www.krus.gov.pl

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - www.popon.pl

 

Narodowy Fundusz Zdrowia - www.nfz.gov.pl

Turnusy rehabilitacyjne - www.turnusy.rehabilitacyjne.pl

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Serwis organizacji pozarządowych - www.pomocspoleczna.ngo.pl

 

Portal Warmii i Mazur - www.niepelnosprawni.wm.pl

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - www.psouu.org.pl

 

Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl

 

Serwis Ośrodków Pomocy Społecznej - www.ops.pl

 

Polski Komitet Paraolimpijski - www.paralympic.org.pl

 

Ogólnopolska baza dla pracodawców osób niepełnosprawnych - www.zpchr.pl 

 

Portal "Wszystko o niepełnosprawności" - www.niepelnosprawni.pl 

 


Ponadto można korzystać z bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii dla osób niepełnosprawnych 0-800-533-335 oraz informacji zawartych na stronach OŚRODKÓW INFORMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NASZYM WOJEWÓDZTWIE:
www.oion.pl