Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Olsztynianka Izabella Krzan, tegoroczna zwyciężczyni konkursu Miss Polonia, we wtorek 22 listopada o godz. 14.15 będzie gościem marszałka Gustawa Marka Brzezina.

Izabella Krzan przejęła koronę najpiękniejszej z rąk Pauliny Krupińskiej. Nowa Miss ma 21 lat, pochodzi z Olsztyna i jest studentką ekonomii na SGGW w Warszawie. Będzie reprezentowała Polskę na wyborach Miss Universe 2016 w styczniu, na Filipinach.

Konkurs – zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego – przeznaczony jest dla mieszkańców z powiatu olsztyńskiego.

Konkurs „Portret Seniora” został ogłoszony w związku z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jego celem jest przyczynienie się do zmniejszenia barier dzielących pokolenia poprzez zwrócenie uwagi na fakt obecności wśród nas seniorów – osób z cennym doświadczeniem życiowym, które chętnie podzielą się swoją wiedzą i przemyśleniami z przedstawicielami młodszych generacji.

Targi medycznePodczas międzynarodowego spotkania w Kaliningradzie nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządu warmińsko-mazurskiego.

W uroczystości otwarcia uczestniczył m.in. Wladimir Wolf, Minister Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego oraz Ryszard Wasiński, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Podczas rozmów omawiano kwestie współpracy obydwu regionów w zakresie ochrony zdrowia.

pomocThe “Social Policy” tasks of the provincial local government of the Province of Warmia and Mazury include issues of social benefits, volunteering, security, support for the disabled, anti-addiction campaigns and family support.

The Marshal’s Office undertakes the following activities in order to fulfill its tasks: organization of Warmia and Mazury Family Days; financing projects concerning the rehabilitation of disabled people; the activity of the Social Integration Observatory, which identifies regional social problems and directs institutions dealing with such problems; the project “Effectively, Professionally, Diligently in Warmia and Mazury”, whose main tasks involve providing special training programs; individual and group counseling for family support centers in the counties and social support centers in Warmia and Mazury; activities concerning water security, security and crisis management.
pomocPolska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła ,,Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu ,,Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 
O dotacje do 7 tys. zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

pomocRozpoczęła się rekrutacja do dwóch projektów realizowanych przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. „Nowe perspektywy” i „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” będą realizowane dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego.

- To są projekty systemowe, realizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, czyli jednostkę podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, ale mają szczególne znaczenie właśnie dla młodych ludzi z Warmii i Mazur - mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - Mają bardzo ważny wymiar społeczny, ponieważ są skierowane do młodzieży, której ograniczenia materialne i środowiskowe czy brak kwalifikacji zawodowych utrudniają życiowy start.

medycyna serce fot freedigitalphotos comGrupa lekarzy i osób odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia z obwodu rówieńskiego na Ukrainie ze Swietłaną Sad, zastępcą przewodniczącego Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, przyjechała na Warmię i Mazury zapoznać się z naszymi rozwiązaniami w dziedzinie lecznictwa.

To pierwsza taka lekarska wizyta partnerów z Równego w naszym regionie.

droga fot archiwum cittaslow25 lipca, w dniu Św. Krzysztofa - patrona kierowców, po raz kolejny znany rajdowiec Krzysztof Hołowczyc, Fundacja Kierowca Bezpieczny oraz Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura będą apelować o ostrożną i rozważną jazdę.

W tym roku tradycyjnie towarzysząca obchodom Dnia Bezpiecznego Kierowcy akcja ,,Dzień bez mandatu", zorganizowana będzie w Olsztynie przy ul. Leonharda, m.in. przy udziale  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kierowcy, którzy popełnią drobne wykroczenia zamiast mandatu wezmą udział w próbach na symulatorze zderzeń i dachowania, dzięki czemu będą mogli sobie uświadomić, jak ważne jest zapinanie pasów przed podróżą.

medycyna stetoskopOd 1 sierpnia w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie działać będzie Rodzinna Poradnia Medycyny Podróży i Chorób Tropikalnych.

Szacuje się, że blisko milion Polaków rocznie wyjeżdża w strefę zagrożenia chorobami tropikalnymi, dlatego zaistniała potrzeba stworzenia poradni dla osób wyjeżdżających w inne strefy klimatyczne – można przeczytać na stronie internetowej szpitala.