Grupa ludzi w różnym wieku - ilustracja do tematu szkolenia pracowników socjalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uprzejmie informuje, że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku realizuje projekt „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu”.

Osoby zainteresowane już mogą zgłaszać chęć udziału w kursie.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 250 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz mazowieckiego. To szansa na zdobycie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego (makroregion II) dla 60 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie jest bezpłatne.

Realizacja zadania podzielona będzie na dwa etapy:

  • od kwietnia do października 2016 r. – szkolenie 30 osób, w okresie od stycznia do marca 2017 r. – egzamin;
  • od stycznia do września 2017 r. – szkolenie 30 osób, w okresie od października do grudnia 2017 r. – egzamin.

Rekrutacją do projektu zajmuje się Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Szczegółowe informacje, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu, w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40,15-472 Białystok, tel.: 85-67-85-823; 85-67-85-846; fax: 85-67-50-088;   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Wszelkich informacji udziela także Koordynator projektu – Elżbieta Agnieszka Ambrożej, tel. 605 676 222.

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie wymaga spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje (link otwiera nową stronę internetową)