pasekUE

AKTUALNOŚCI:

Regulamin i inne informacje na temat konkursów „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ oraz „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej.”

Ankieta monitorująca rozwój ekonomii społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego

Regionalna platforma współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie 8-9.12.2016. - Regionalna Platforma Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Program spotkania 8-9.12.2016. - Regionalna Platforma Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo eksperckie.docx

Kwestionariusz ankiety dla JST.doc

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne, które odbędzie się w dniach 22-23 września 2016 w Kromerowie

Program spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne, które odbędzi się w dniach 22-23 września w Kromerowie

Formularz zgłszeniowy na wizytę studyjną w ramach projektu "Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach", która odbędzie się w dniach 14-16 września 2016

Informacja o projekcie „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: usługa polegająca na przygotowaniu i wygłoszeniu 30 minutowego referatu (usługa trenerska) pn.: „Ekonomia społeczna, jako szansa rozwoju lokalnego” podczas Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną 17 czerwca 2016 r. w Olsztynie

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego usługa wynajmu sal odpowiednio wyposażonych oraz usługa restauracyjna dla 120 osób w związku z organizacją konferencji w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną, które odbędą się w dniu 17 czerwca 2016 r.
Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku

Elbląg: współpraca JST na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - 20 maja 2016
Olsztyn: spotkanie realizowane w ramach Projektu koordynacyjnego ROPS „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” – 18 maja 2016

Formularz zgłoszeniowy

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
Program spotkania - 31 marca 2016

WOJEWÓDZKI PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WARMIA i MAZURY 2015-2020:

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku

Informacja o WPRES WiM 
Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020

REGIONALNY KOMITET ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ: 

Pierwsze spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej 
Uchwała Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej 

ZAKUP PROSPOŁECZNY: 

Zarządzenie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” - wersja edytowalna 
Zarządzenie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Warmińsko-Mazurskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

Zasady przyznawania znaku promocyjnego ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” 
Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”
Certyfikat potwierdzający prawo do przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej
Informacja na temat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”
Księga Tożsamości - zasady indentyfikazji wizualnej 

 Spółdzielnie socjalne: 

Spółdzielnia socjalna G_URAL
Spółdzielnia socjalna ECOSTEAM
Spółdzielnia socjalna KOMERCJA
Spółdzielnia socjalna MIXGRAF
Spółdzielnia socjalna OPOKA

SIECI KOOPERACJI: 

Deklaracja chęci przystąpienia do sieci kooperacji podmiotów reintegracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego
Pierwsze spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne WTZ, ZAZ
Spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne WTZ, ZAZ – prezentacja W. Przybysz
Proces tworzenia forum warsztatów terapii zajęciowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego znaczenie dla jakości funkcjonowania WTZ – prezentacja M. Wilkowski
Projekt koordynacja ekonomii społecznej w regionie 2016-2017 - prezentacja
Tradycja smaków - prezentacja

DOBRE PRAKTYKI: 

Przykłady spółdzielni socjalnych świadczących usługi opiekuńcze
Standardy współpracy JST ze spółdzielniami socjalnymi 

BAZA PES: 

Baza WTZ WM
Baza ZAZ WM 
Baza Centrów Integracji Społecznej
Baza Klubów Integracji Społecznej
Baza spółdzielni inwalidów i niewidomych
Baza spółdzielni pracy
Baza Spółdzielni Socjalnych