Artykuły z kategorii

Dotacje dla WOPR w latach 2001-2011

2011 - 360 tys.
2010 - 360 tys.
2009 - 350 tys.
2008 - 330 tys.
2007 - 204 tys.
2006 - 140 tys.
2005 - 120 tys.
2004 - 100 tys.
2003 - 115 tys.
2002 - 100 tys.
2001 - 90 tys.

Za te środki zrealizowano m.in.:

- zakupu poduszkowca - Giżycko
- szkolenia ratowników WOPR,
- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
- szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i wodzie,
- działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży,
- działalność Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie.