Artykuły z kategorii

www.stockvault.net

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zarząd województwa pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem z Olsztyna na zadanie publiczne pn. "Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim – konkurs o tytuł BabaFest".

Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

BabaFest to warsztaty i spotkania z zakresu rozwoju osobistego, psychologii, wychowania, zdrowia i urody, sztuki użytkowej, tańca i innych pasji. Podczas festiwalu uczestniczki poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi i łatwymi sytuacjami, rozwiną pasje, roztańczą stres, a przede wszystkim poznają się i podzielą swoimi doświadczeniami.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oferty - znajduje się w zakładce Organizacje pozarządowe/oferty pozakonkursowe.