Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Seminarium na ten temat odbędzie się w ramach cyklu „Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim".

Spotkanie planowane jest na 21 kwietnia (sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11-14). W programie dyskusja o stanie edukacji obywatelskiej w województwie.

Wystąpią prelegenci ze strony pozarządowej oraz reprezentujący instytucje administracji publicznej i szkoły:

  • Wprowadzenie – Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP, przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  • Wychowanie obywatelskie w szkołach – Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty;
  • Senior a społeczeństwo obywatelskie – Ewa Kulpińska-Mejor, Porozumienie Uniwersytetów III Wieku Warmii i Mazur;
  • Przykłady wychowania obywatelskiego w działaniach harcerzy na Warmii i Mazurach - Dorota Jeżowska-Olszewska, Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego;
  • Pamięć historyczna szkoły, a kształtowanie postaw młodego pokolenia w społeczeństwie obywatelskim – Alicja Pogorzelska, dyrektor Gimnazjum nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie;
  • Edukacja obywatelska na podstawie realizacji Programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim oraz wspierania rozwoju wolontariatu w regionie – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • Uczenie się przez całe życie – Antoni Furtak, Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur;

Seminarium zakończy się debatą na temat stanu edukacji obywatelskiej w województwie.

Więcej informacji