Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Bezpłatne spotkanie dla przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku w Olsztynie.

Ideą szkolenia jest przybliżenie przedstawicielom NGO i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych, zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE „Europa dla obywateli”.

Podczas wydarzenia poruszane będą tematy związane z działaniami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi, na które można otrzymać dofinansowanie; tworzeniem projektu i pisaniem wniosku; dobrymi praktykami w projektach, które otrzymały dofinansowanie; pozyskiwaniem partnerów do projektów.

„Europa dla obywateli” to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI