Czarne sylwetki ludzi na białym tle. Fot.www.stockvault.net

Ponad 30 wystawców weźmie udział w Olsztyńskich Targach Pracy, które odbędą się 11 kwietnia w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertami lokalnych pracodawców oraz agencji zatrudnienia zarówno z kraju, jak i zza granicy.

Dzień ten wybrany został nieprzypadkowo, gdyż 11 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Dla szukających pracy lub chcących zmienić zajęcie, targi to miejsce, gdzie pozyskają informacje na temat interesujących ich ofert, zaś dla pracodawców jest to okazja do znalezienia kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. – Zainteresowani będą mogli uzyskać informacje na temat instrumentów rynku pracy oraz różnych form wsparcia udzielanych bezrobotnym przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy – mówi Krystyna Dudzińska, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego. – Możliwa będzie także konsultacja z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy.

W programie targów przewidziane są również warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się, gdzie i jak szukać zatrudnienia, jak dobrze sporządzić dokumenty aplikacyjne oraz co robić, aby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.