Artykuły z kategorii

Występ teatru seniorów

Robocze seminarium pod takim hasłem odbyło się 29 marca. Jego organizatorem – już po raz trzeci był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Adresatami organizowanego w ramach wdrażania programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” seminarium, były kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pracujące bezpośrednio z osobami starszymi.

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 terapeutów, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, asystentów osoby niepełnosprawnej, opiekunów z m.in. dziennych domów pomocy i środowiskowych domów samopomocy z terenu całego województwa. Seminarium rozpoczął spektakl „Królewna Chorowitka” przygotowany przez koło teatralne podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” z Olsztyna, prowadzonego przez olsztyński Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Był to znakomity przykład autorskiego spektaklu przygotowanego przez samych seniorów, którego adresatami są dzieci z olsztyńskich przedszkoli. Krótka etiuda o charakterze edukacyjnym zachęca dzieci do zdrowego odżywiania się oraz aktywności fizycznej jako niezbędnego elementu zachowania dobrego zdrowia i humoru. Był to bardzo udany przykład nie tylko na aktywizację samych seniorów, ale również na praktyczne wdrożenie elementu integracji międzypokoleniowej. Spektakl powstał pod okiem Anny Kuczko - terapeutki pracującej z seniorami w dziennym domu pomocy, która na zakończenie seminarium zachęcała uczestników do podejmowania różnorodnych, czasem wymagających, ale przez to ciekawych form ekspresji.

Pierwszą część spotkania zdominowały wykłady o charakterze akademickim, nie pozbawione jednak praktycznych aspektów omawianych zagadnień. Po przywitaniu gości przez Joannę Karpowicz, zastępcę dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w tematykę seminarium wprowadziła uczestników dr Katarzyna Białobrzeska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz jednocześnie kierownik przedmiotu „Gerontologia społeczna”. Następnie wykład pod tytułem „Animacja i aktywizacja współczesnych seniorów - w stronę inkluzji kulturowej osób starszych” przedstawił dr Marek Matyjewicz. Poruszył tematykę potrzeby włączania seniorów w nurt życia kulturalnego i społecznego lokalnych społeczności z pierwszoplanowym uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb uczestników. Joanna Malon, psycholog pracujący indywidualnie z osobami dorosłymi, w tym również starszymi w Miejskim Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego w Olsztynie omówiła niezwykle istotne zagadnienie, jakim jest specyfika psychologii starzenia się.

Drugą część spotkania wypełniła prezentacja Barbary Włodarskiej-Azarewicz - zastępcy kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Centrum Alzheimera „Dar Serca” w Olsztynie. Autorka przedstawiła w niej wiele praktycznych przykładów na aktywizację seniorów ze szczególnymi potrzebami - osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.

Seminarium zakończyła dyskusja, podczas której uczestnicy dzielili się osobistymi doświadczeniami z pracy z osobami starszymi. Podsumowania dyskusji oraz całości seminarium dokonała dr Katarzyna Białobrzeska, podkreślając dużą frekwencję i zainteresowanie tematem, co potwierdza potrzebę organizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości.