Kolorowe ręce. Fot.stockvault.net

Zapraszamy na konferencję „Fundusze! Przystań – skorzystaj!”, poświęconą konkursom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ogłaszanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Konferencja odbędzie się 29 marca w Hotelu Elbląg (ul. Stary Rynek 54-59, Elbląg).

Program:

  • 9 – 9.20 Otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • 9.20 – 09.40 Dzięki pieniądzom z RPO wzmacniamy włączenie społeczne w regionie Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  • 9.40 – 10 Osiągnąć niemożliwe? O doświadczeniach związanych z ubieganiem się o fundusze unijne Maciej Bielawski, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
  • 10 – 10.20 Od pomysłu do realizacji Krzysztof Grablewski, wiceprezes Fundacji Elbląg
  • 10.20 – 10.40 Ile? Na co? Dla kogo? Zasady konkursu 9.2 Infrastruktura socjalna Marek Białogrzywy, kierownik Biura Projektów Kultura i Infrastruktura Społeczna Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy