Logo Wymiennik Kulturalny

Rusza ciekawy projektdla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury na terenie regionu Warmii i Mazur.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia, będzie można otrzymać, podczas spotkania, które w czwartek (16 marca) w godzinach 15.30-18.30, odbędzie się w Starym Ratuszu WBP (ul. Stare Miasto 33, Olsztyn).

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Olsztynie, która ma na celu zaprezentowanie dokonań organizacji pozarządowych w zakresie kultury. Biblioteka jest dobrym miejscem, w którym animatorzy życia kulturalnego mogliby spotykać się, wymieniać doświadczeniami oraz nakreślać skalę działań społecznych w obszarze kultury.

Podczas spotkania ogłoszony zostanie konkurs na minigrant pod hasłem„Wymiennikownia NGO”, w którym może wziąć udział każda organizacja, która zgłosi się na Otwarte Spotkanie i wypełni formularz zgłoszeniowy do 13 marca. Nagrodą w konkursie jest minigrant w wysokości 500 zł brutto na działanie w sferze kultury, którego realizacja zakończy się do 15 października 2017 r.

Uczestnicy spotkania poproszeni zostaną też o informacje o zrealizowanych projektach w 2016 r. z zakresu kultury, w celu utworzenia bazy dobrych praktyk

Organizatorem spotkania jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Regulamin konkursu

Formularzy zgłoszeniowy