Artykuły z kategorii

Wózek namalowany na miejscu parkingowym - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Mieszkańcy powiatu olsztyńskiego, którzy ze względu na niepełnosprawność mają problem ze zdobyciem wyższego wykształcenia, mogą starać się o dofinansowanie w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W maju z kolei ruszy nabór wniosków o wsparcie przy likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Program jest finansowany ze środków PFRON.

W ramach programu będzie można pozyskać środki m.in. na zakup i przystosowanie samochodu oraz na kurs prawa jazdy kat. B, a także zakup komputera z oprogramowaniem i udział w kursie informatycznym.

Szczegółowe informacje