Artykuły z kategorii

Zapowiedź artykułu na stronie ngo.pl

Na pewno bardzo dobrze oceniana współpraca z samorządem i wysoki udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez władze lokalne.

A także umiejętność pozyskiwania wolontariuszy – z ich wsparcia korzysta ¾ warmińsko-mazurskiego sektora.

Zespół badawczy Stowarzyszenia Klon/Jawor przygotował raport na temat III sektora w województwie warmińsko-mazurskim. Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przeczytaj raport na stronie ngo.pl