Artykuły z kategorii

Fot. stockvault.net

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Oferty należy składać we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017 r.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy
i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 80.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu,
z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Więcej szczegółów: TUTAJ