Artykuły z kategorii

fot. stockvault.net

W ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” można otrzymać dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 tysięcy zł. Oceniane będą działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym. Wspierane będą przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.

Organizatorami konkursu są Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI