Artykuły z kategorii

Test - ilustracja do tekstu. Fot. pixabay.com

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim informuje, iż w dniu 2 lutego 2017 r. dopuściła do egzaminu 30 osób.

Są to absolwenci szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Terminy egzaminów:

  • 17 lutego (godzina 15.30-18.30),
  • 18 lutego (godzina 9.30-12.30) oraz (13.30-16.30).

O terminie egzaminu każda z osób została poinformowana listownie.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, w sali 202 (II) piętro.