Artykuły z kategorii

Aktywny senior. Fot. pixabay.pl

Aktywizacja osób starszych jest jednym z największych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem.

Z myślą o organizacjach, które podejmują działania w tym zakresie, Grupa Adamed rozpoczyna konkurs „Adamed dla Seniora”, w którym trzy najlepsze inicjatywy zostaną dofinansowane kwotą po 10 000 zł każda.

Do konkursu zgłaszać można realizowane lub planowane inicjatywy, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywizacja seniorów. Zgłoszenia – maksymalnie trzy od jednej instytucji – przyjmowane są od 23 stycznia do 23 czerwca 2017 roku poprzez formularz konkursowy  http://adamed.com.pl/pl/adamed-dla-seniora/.

Jury będzie brało pod uwagę takie kryteria jak dotychczasowa działalność zgłaszającego, uwzględnienie potrzeb osób starszych w proponowanej inicjatywie, jej pomysłowość, oryginalność, kreatywność oraz merytoryka . Trzy zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone 13 września. Każdy z laureatów otrzyma 10 tysięcy zł na realizację zgłoszonego projektu.

Więcej informacji i formularz konkursowy (link otwiera nową stronę internetową).