stockvault.net

14. edycja Dni Poprawnej Mowy potrwa w Elblągu od 23 do 27 stycznia 2017 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2.

W tym terminie wszyscy zainteresowaniu (bez względu na wiek i obowiązującą rejonizację) mogą skorzystać z nieodpłatnych konsultacji i porad logopedycznych. W wydarzeniu mogą wziąć udział mieszkańcy Elbląga i okolic.

Proponowane działania: poradnictwo adresowane do młodzieży pragnącej kontynuować naukę bądź studiować w szkołach, w których wymagana jest poprawna wymowa, np. na kierunkach teatralnych, dziennikarskich, nauczycielskich, prawniczych; konsultacje w sprawie potrzeb i sposobów poprawy dykcji lub artykulacji; konsultacje dla nauczycieli przedszkoli, szkół, pedagogów szkolnych, wychowawców ukierunkowane na doskonalenie mowy dziecka, naukę komunikowania się, rozwijanie dbałości własne narządzie narzędzie pracy – głos; konsultacje i porady dla osób mających trudność w porozumiewaniu się z osobą po wylewie lub udarze.

Więcej informacji pod numerem telefonu 55 625 82 51.