Artykuły z kategorii

Spotkanie w Olsztynie

Doroczne spotkanie duchownych różnych wyznań to zaproszenie do dialogu i podsumowania minionego roku. — Spojrzenie z różnych perspektyw przynosi szerszy obraz codzienności regionu — zaznacza marszałek Gustaw Marek Brzezin. W środę 11 stycznia ekumenicznej tradycji stało się zadość.

Reprezentanci Kościołów Warmii, Mazur i Powiśla spotykają się u marszałka tradycyjnie w okresie okołoświątecznym i -noworocznym zarówno kalendarza gregoriańskiego, jak i juliańskiego.

— To dobry moment, żeby podzielić się problemami i sukcesami z życia Kościołów naszej wojewódzkiej wspólnoty — mówi Gustaw Marek Brzezin. — Wielokulturowość, wielowyznaniowość i tolerancja są cechami charakterystycznymi Warmii i Mazur. Chcemy je pielęgnować. Także za pomocą środków unijnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Polsko-Katolickiego i Kościoła Zielonoświątkowego.