Artykuły z kategorii

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Został ogłoszony otwarty konkurs na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Dla zainteresowanych odbędą się szkolenia w Ełku, Elblągu i Olsztynie.

Chodzi o zadania w obszarach:

 • edukacja i promocja zdrowia publicznego
 • rozwój kultury fizycznej
 • integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 • rozwój turystyki
 • aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 • pomoc społeczna
 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
 • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
 • integracja środowisk kombatanckich
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 • żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Dla zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie odbędą się spotkania informacyjne w Ełku (8 grudnia, godz. 15, sala konferencyjna Urzędu Miasta), Elblągu (3 stycznia 2017 r. o godz. 15 w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim - ul. Stary Rynek 25) i Olsztynie (4 stycznia 2017 r., godz. 14 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - sala 420, III piętro)

Poprowadzi p. Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

Dla składających oferty do 29 grudnia – spotkanie w Olsztynie (15 grudnia 2016 r., godz. 14 w WM Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, sala 208).”

Ogłoszenie konkursowe znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego