Artykuły z kategorii

Podczas spotkania zespół ds. opracowania wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 wypracował cele i działania do czterech wyodrębnionych obszarów programu.


Pierwszym obszarem jest zdrowie (profilaktyka, rehabilitacja), infrastruktura i usługi socjalne, następnie aktywność społeczna (kultura i edukacja). Skupiono się także na aktywności zawodowej, natomiast ostatnim obszarem, o którym rozmawiano była turystyka sport i rekreacja.

 


Obecnie nadal trwają prace nad przygotowaniem projektu całego dokumentu, który będzie konsultowany zarówno z zespołem jak i ze społeczeństwem Warmii i Mazur.

Obraz 097Obraz 101Obraz 102Obraz 103