Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe odbędzie się w Olsztynie w dniach 25-27 września 2016 roku. Towarzyszyć mu będzie wystawa pod hasłem „Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo” oraz festyn „Bądź błyskotliwy” z atrakcjami dla rodzin, dzieci i młodzieży.

Otwarcie wystawy odbędzie się w niedzielę 25 września o godz. 16 w Galerii Stary Ratusz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. O 16.15 na Starym Mieście rozpocznie się rodzinny festyn.

W programie między innymi gra miejska dla dzieci i młodzieży, konkursy dotyczące bezpieczeństwa na drogach, parada i odblaskowy taniec. Grze towarzyszyć będą pokazy umiejętności służb związanych z bezpieczeństwem, konkursy rodzinne, wspólne kręcenie MEGA WATY CUKROWEJ, taneczny powiew orientu na scenie staromiejskiej, pokaz dalekowschodnich sztuk walk, błyskotliwy zespół K.O.M.P, dobra zabawa i mnóstwo niespodzianek. Ponadto w swój pierwszy kurs wyruszy tego popołudnia jeden z autobusów komunikacji miejskiej, ODBLASKO-BUS, dając początek półrocznemu projektowi ODBLASK TO NIE OBCIACH!

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy oraz Instytut Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego tym nietypowym wydarzeniem otwierają III Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe. Forum jest przede wszystkim poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego i diagnostyce stanu dróg.

Szczegółowy program:
25 września (niedziela)
16.00 Wernisaż wystawy „Infrastruktura drogowa a bezpieczeństwo” w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
16.15 Festyn „Bądź błyskotliwy!” (Stare Miasto i scena staromiejska):
W programie m.in.: gra miejska dla dzieci i młodzieży, konkursy dotyczące bezpieczeństwa na drogach, występy artystyczne, parada w strojach odblaskowych, odblaskowy taniec
20.30 - Kolacja w Hotelu Omega

26 września (poniedziałek)
10.00 -11.00 Sesja 1 – Inauguracja
10.00 – 10.10 Uroczyste otwarcie Forum - Zbigniew Kotlarek, prezes PKD, Waldemar Królikowski, dyrektor ZDW Olsztyn
10.10 - 10.20 - Wystąpienia przedstawicieli władz regionu i miasta
10.20 - 10.40 - Podsumowanie konferencji TRA 2016 - prof. Leszek Rafalski, IBDiM w Warszawie
10.40 – 11.00 - Kryterium bezpieczeństwa ruchu w planowaniu i projektowaniu dróg w świetle aktualnych badań oraz doświadczeń praktycznych - prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska
11.00 - 11.20 Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej - Katarzyna Kwiecień, Departament Zarządzania Ruchem GDDKiA
11.20 - 11.40 - Przerwa kawowa
11.40 -14.00 Sesja 2 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego
11.40 - 12.00 Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach samorządowych - prof. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska
12.00 - 12.15 Realizacja Narodowego Programu BRD na poziomie regionalnym - sukcesy i wyzwania - Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady BRD
12.15 – 12.30 Oznakowanie pionowe dróg: wpływ doboru folii odblaskowych na efektywność oznakowania i bezpieczeństwo ruchu drogowego - Jakub Kalisiak 3M
12.30 - 12.45 Międzynarodowe doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem infrastruktury drogowej - Radosław Czapski, Przedstawicielstwo Banku Światowego w Polsce
12.45 - 13.00 Międzynarodowa Organizacja Drogowa PIARC: najnowsze wyzwania w zarządzaniu infrastrukturą drogową - Sławomir Heller, Heller Ing. GmbH
13.00 - 13.15 Systemy szybkorozbieralne dla służb ratowniczych na drogach - Jacek Pasikowski PROWERK
13.15 - 13.30 Nowoczesne systemy do punktowych zabezpieczeń niebezpiecznych miejsc - Michał Nyk, Jerzy Szerszoń, Saferoad RRS Polska Sp. z o.o
13:30 Pytania do prelegentów, dyskusja
14:00 - 15:00 - obiad
15.00 -16.40 - Sesja 3 – Diagnostyka stanu dróg
15.00 - 15.20 - Diagnostyka nawierzchni z betonu cementowego - prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
15.20 - 15.40 - Monitorowanie stanów technicznych budowy i ruchu układu komunikacyjnego w czasie rzeczywistym - prof. Chi Tran, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
15.40 - 15.55 - Możliwości wykorzystania fotogrametrii cyfrowej w drogownictwie - dr hab. inż. Marek Mróz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
15.55 - 16.10 Projektowanie technologii przebudów dróg wojewódzkich - dr inż. Bogdan Dołżycki, Politechnika Gdańska
16.10 - 16.25 Technologie drogowe Strassmayr - Sławomir Otto, Strassmayr Sp. z o.o. Sp.k
16.25 - 16.40 Przykłady stosowania wypełniacza mieszanego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych - Irenusz Strugała TUGA, Dominik Małasiewicz, Lhoist Polska
16.40 - 16.55 pytania do prelegentów, dyskusja
16.55 -17.15 Przerwa kawowa
17.15 -19.00 Sesja 4 – Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Olsztynie
17.15 -17.30 Potencjał dla poprawy bezpieczeństwa w Olsztynie w programie rozwoju przestrzennego śródmieścia - dr inż. Joanna Żukowska, UWM/PG
17.30 -17.45 Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do systemu ITS - Jerzy Roman, ZDZiT Olsztyn
17.45 -18.00 System ITS w Olsztynie - Rafał Ogonowski, Sprint
18.00 -18.15 Wyzwania dla rozwoju systemu komunikacji rowerowej w Olsztynie - Mirosław Arczak, UM Olsztyn
18.15 -19.00 Panel dyskusyjny.
Moderator: dr. J. Żukowska. Paneliści: prof. St. Gaca, prof. K. Jamroz, M. Arczak, R. Ogonowski, J. Roman
19.30 Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie
20.00 Uroczysta kolacja

27 września (wtorek)
10.00 -11.55 Sesja 5 - Diagnostyka stanu dróg
10.00 - 10.15 Grunty wysadzinowe – wyzwania dla drogownictwa dr inż. Anna Górska-Pawliczuk, UWM
10.15 - 10.30 Diagnostyka stanu dróg w projektowaniu wzmocnień nawierzchni - dr inż. Marek Pszczoła, Politechnika Gdańska
10.30 - 10.45 Zastosowanie „chmury obliczeniowej” w diagnostyce dróg - dr inż. Dariusz Słowiński, UWM
10.45 - 11.00 Wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych stanu technicznego nawierzchni na drogach krajowych - Agnieszka Poteraj - Oleksiak, GDDKiA Oddział w Warszawie
11.00 - 11.15 Wysokozaawansowane zastosowanie metody georadarowej w diagnostyce stanu nawierzchni - Małgorzata Wutke, TPA Sp. z o.o.
11.15 - 11.30 Odcinki utrzymaniowe w ZDW Olsztyn - Agnieszka Kowalewska, ZDW w Olsztynie
11.30 – 11.45 Automatyczna ocena stanu nawierzchni technologią LCMS na przykładzie drogi wojewódzkiej nr 598 - Michał Maciołek, Lehmann-Partner
11.45 - 11.55 pytania do prelegentów, dyskusja
11.55 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 -13.40 Sesja 6 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego
12.15 - 12.35 Wybrane zagadnienia odnośnie propozycji zmiany warunków technicznych dotyczących znaków drogowych - Leszek Kornalewski, IBDiM
12.35 - 12.50 Aleje warmińsko-mazurskie – mapa zagrożeń - Robert Zalewski, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
12.50 - 13.05 - Wnioski płynące z ocen projektów drogowych - dr inż. Leszek Szymański, UWM
13.05 - 13.25 - Realizacja Strategii ZDW w zakresie BRD - Tomasz Radzikowski, ZDW w Olsztynie
13.25 - 13.40 - Pytania do prelegentów, dyskusja i zakończenie Forum
13.45 - 15.00 Obiad