Artykuły z kategorii

Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego spotka się na obradach w środę 21 września o godz. 10.30 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

W programie między innymi dyskusja na temat reformy administracji skarbowej i celnej oraz utworzenia krajowej administracji skarbowej w kontekście zmniejszenia liczby urzędów w regionie i planowanej redukcji zatrudnienia.

Będzie także prezentacja stanowisk poszczególnych województw wobec projektu zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.