Artykuły z kategorii

20130605 142909Spotkanie zespołu ds. opracowania wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 poświęcone było problematyce turystyki, sportu oraz rekreacji osób starszych.

 

 

Podczas spotkania dyskutowano na temat ustalenia odbiorców opracowywanego programu na rzecz osób starszych, poświęcono także czas na wypracowanie celów, działań i wskaźników w obszarze: turystyka, sport, rekreacja.

 

W Kadynach rozmawiano o strategii rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego (wykład Elżbiety Kamińskiej z Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie), z kolei Marek Ciesielski, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Turystyki Urzędu Miasta Olsztyn przedstawił projekt „Olsztyn Aktywnie!”. Joanna Zielińska-Szczepkowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej) omówiła aktywność turystyczną seniorów, jako szansę na rozwój turystyki w Polsce oraz województwie warmińsko-mazurskim. O międzynarodowych dobrych praktykach na rzecz rozwoju turystki osób starszych i niepełnosprawnych ramach projektu TOURAGE mówił Sebastian Magier, ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

 

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach projektu TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IV C. Współorganizatorami byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa w Olsztynie, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w Elblągu.

Do pobrania:

20130605_Aktywnosc_turystyczna_seniorow-JZielinska-Szczepkowska2.pdf

20130605_Dobre_praktyki_TOURAGE_SMagier.pdf

20130605_Olsztyn_Aktywnie_MCiesielski.pdf

20130605_Strategia_Rozwoju_Turystyki_EKaminska.pdf

 

20130605 14222420130605 142351Obraz 090Obraz 104Obraz 106Obraz 109Obraz 112