Artykuły z kategorii

Fot. UM Mrągowo

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzili ocenę przygotowania wybranych obiektów noclegowych do sezonu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kontrolom poddano głównie obiekty stałe świadczące usługi hotelarskie, które w latach ubiegłych przyjmowały zorganizowane grupy wypoczywających.

Szczególną uwagę zwrócono na miejsca, do których w roku 2015 prowadzono postępowanie administracyjne (i/lub mandatowe) oraz te, które były przedmiotem skarg, bądź wnioskowano o ich wyłączenie z użytkowania. Kontrolowano również miejsca, w których odnotowano funkcjonowanie turnusów tzw. dzikich – nie zgłoszonych do Kuratora Oświaty właściwego dla obszaru działania organizatora.

Pracownicy Inspekcji w ostatnim czasie odwiedzili 69 obiektów i ocenili w nich stopień przygotowania do sezonu letniego. Spośród wszystkich skontrolowanych miejsc większość (54) w dniu kontroli mogła już przyjąć turystów. Pozostałe (15) z różnych przyczyn nie były jeszcze gotowe na zakwaterowanie zorganizowanych grup wakacyjnych.

Najczęstszą przyczyną braku przygotowania były trwające prace remontowe, głównie w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego w pokojach mieszkalnych oraz doprowadzenia do właściwego stanu technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ich wyposażenia. Poza tym w części obiektów prowadzono prace w bezpośrednim otoczeniu obiektów. Polegały one w głównej mierze na zapewnieniu właściwego stanu nawierzchni przejść.

Trzynastu właścicieli bądź administratorów obiektów nieprzygotowanych do sezonu letniego zadeklarowało, że do końca czerwca 2015 roku zakończą wszystkie prace. Jeden obiekt będzie gotowy na przyjęcie wypoczywających pod koniec lipca, zaś w jednym przypadku warunkiem gotowości na przyjęcie uczestników będzie uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody z basenu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.wsse.olsztyn.pl