Artykuły z kategorii

się Wojewódzka konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych

15 czerwca 2016 r. w Hotelu Park w Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych.

Spotkanie nosiło tytuł „Prawo osób starszych do przyjaznej przestrzeni publicznej, aktywności społecznej oraz bezpieczeństwa”.

Na początku wystąpił Chór Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Olsztynie pod batutą Waldemara Ciukszo, następnie uroczystego otwarcia konferencji dokonała Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele Europejskiej Platformy Seniorów AGE Platform: Maciej Kucharczyk oraz Ophélie Durand. Eksperci przybliżyli europejskie doświadczenia w tworzeniu środowisk przyjaznych osobom starszym oraz możliwości dalszego, wspólnego działania w ramach europejskiego Przymierza na Rzecz Zmian Demograficznych.

Dalszą część spotkania wypełniły wystąpienia prelegentów mówiących o kreowaniu przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom - od budowania polityk publicznych wokół działań koniecznych do podjęcia na rzecz starzejącego się społeczeństwa, do konkretnych rozwiązań architektonicznych służących seniorom, Ich aktywności społecznej oraz bezpieczeństwu.

Bardzo ciekawą, dobrą praktyką przedstawioną w drugiej części spotkania była prezentacja projektu „X Spotkania Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy”, realizowanego przez Akademię Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas konferencji rozstrzygnięto również konkurs „Dzielny Senior” przeprowadzony w ramach wojewódzkiej kampanii „Bezpieczny Senior”. Organizatorem kampanii była Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z Olsztyna, w partnerstwie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie.

Laureatami konkursu w kategorii indywidualnej zostali:

  • Weronika Wyszomirska, która dzięki swojej odwadze i intuicji udaremniła oszustce kradzież we własnym mieszkaniu. Dzielnej seniorce pod pretekstem dzwoniącego telefonu udało się wezwać pomoc.
  • Tomasz Maziarz pokrzyżował plany oszustów i udaremnił oszustwo „na wnuczka”.

Nagrody w kategorii instytucjonalnej za podnoszenie świadomości i poczucia bezpieczeństwa seniorów otrzymali: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz Komenda Miejska Policji w Elblągu, zaś wyróżnienia zostały przyznane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z Olsztynka, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej ze Stawigudy oraz Komendzie Miejskiej Policji z Olsztyna.

Wśród licznych gości przybyłych tego dnia na Konferencję byli seniorzy województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciele uniwersytetów i akademii trzeciego wieku, przedstawiciele lokalnych samorządów, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji oświaty, kultury i edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych, w tym działających na rzecz osób starszych (łącznie ok. 150 osób).