Artykuły z kategorii

Logotyp "Godni Naśladowania"

Konferencja skierowana do organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur odbędzie się 6 czerwca 2016 roku. Podczas spotkania poznamy również zwycięzców konkursu „Godni Naśladowania”.

Seminarium będzie odbywało się równolegle w trzech panelach. Podczas spotkania omówione zostaną tematy związane z wpływem organizacji pozarządowych na aktywność, oddziaływaniu organizacji na jakość życia i współdziałania mieszkańców oraz możliwościach rozwoju sektora obywatelskiego.

Zaplanowano również uroczystą galę 13. edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Nagrody zostaną wręczone w ośmiu kategoriach: „najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej”, „samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim”, „najlepszy podmiot dialogu obywatelskiego”, „animator społeczny”, „najlepszy produkt ekonomii społecznej”, „najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej na rzecz osób starszych”, „najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej w zakresie współpracy międzynarodowej” oraz „grupa młodzieżowa z Warmii i Mazur godna naśladowania”. Wręczona zostanie również nagroda ESWIP – „pozarządowiec roku”.
Początek konferencji, która odbędzie się w ERA NOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie, o godz. 11.

Przed rozpoczęciem wydarzenia będzie czynny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, gdzie będzie można uzyskać informacje nt. możliwości dofinansowania działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.