Artykuły z kategorii

Fot. stockvault.net

Konkurs na plakat „Stop dopalaczom” skierowany jest do uczniów klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Ideą konkursu jest popularyzacja zasad zdrowego trybu życia tzn. wolnego od nałogów; zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych; wykorzystanie swoich mocnych stron do zwiększenia kreatywności; wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie czy aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy.

Uczestnicy indywidualni mogą przesyłać zgłoszenia do 20 maja 2016 roku, natomiast przedstawiciele szkół do 27 maja 2016 roku.

Organizatorem wydarzenia jest Główny Inspektorat Sanitarny.

WIĘCEJ INFORMACJI