Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Rozwoju informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków związanych ze środowiskowym systemem wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz przerwaniem procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych. 

Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (POWR.04.01.00-IZ.00-00-003/16) ma za zadanie wypracowanie takich rozwiązań, dzięki którym osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną będę lepiej przygotowane do prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia i otoczone wsparciem środowiska zarówno przed, jak i po ewentualnej stracie opiekuna. Kompleksowa pomoc ma zostać również zapewniona ich rodzinom i formalnym opiekunom, by mogli odpowiednio przygotowywać swoich podopiecznych do samodzielności lub do dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Nowe rozwiązania mają pomóc w odejściu od obecnego modelu zdrowotno-opiekuńczego i doprowadzić w przyszłości do modelu społecznego, w którym osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie czuła się potrzebna i bezpieczna nie tylko w domu rodzinnym, ale również w swoim środowisku lokalnym, a dzięki odpowiedniemu wsparciu będzie coraz lepiej funkcjonować jako pełnoprawny członek społeczeństwa.

Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych (POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16) to projekt, którego ideą jest stworzenie nowych rozwiązań, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a następnie ich przetestowanie i włączenie do polityk lokalnych tych, które się najlepiej sprawdzą. Program ukierunkowany jest na obszary, na których występuje problem dziedziczenia biedy (obszary popegeerowskie, miasteczka poprzemysłowe itp.). Skupienie się na specyfice występujących tam problemów, ma pozwolić na zaproponowanie takich rozwiązań, które będą minimalizować lokalne braki i słabości, i jednocześnie wykorzystywać lokalne zasoby i potencjały, szczególnie te tkwiące w ludziach. Testowanie i wdrażanie proponowanych rozwiązań będzie rozwijane w kolejnych fazach projektu w zależności od tego, na ile zaproponowane rozwiązania będą się sprawdzały.

Więcej informacji na stronie internetowej www.power.gov.pl