Ilustracja do tekstu

W ramach tegorocznych XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zostały ogłoszone konkursy literackie oraz plastyczne.

Wojewódzki konkurs literacki „Naród silny rodziną” adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów i osób starszych. Prace zostały podzielone na kategorie: listy, wspomnienia i świadectwa oraz wiersze. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2016 roku.

Z kolei ideą wojewódzkiego konkursu plastycznego i grafiki komputerowej „Rodzina to marzenia, tęsknoty, wspomnienia” jest skłanianie do refleksji nad wartością rodziny. Przede wszystkim chodzi o przedstawienie w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej życia rodziny. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, średnich, studentów i dorosłych.

WIĘCEJ INFORMACJI O WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNIACH RODZINY