Artykuły z kategorii

Fot. stockvault.net

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wymiana ma na celu nawiązanie kontaktów i integrację młodych Polaków i Ukraińców. W ramach konkursu NCK oferuje dofinansowanie pobytu w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej (w wieku 12-18 lat). Wymiana powinna trwać od 7 do 21 dni. Warunkiem otrzymania wsparcia jest włączenie do projektu zajęć na temat lokalnej historii, kultury regionu oraz podstaw języka polskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), które posiadają partnera na Ukrainie.

Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2016 roku. Całkowita wartość dotacji nie może przekroczyć 50 tys. zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10 proc. kosztów całkowitych projektu. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI