Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Dzienny Dom Opieki Medycznej zostanie utworzony w szpitalu miejskim Pro-Medica w Ełku.

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło pilotażowy konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej, w ramach którego projekt Szpitala Pro-Medica w Ełku otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.

Projekt ełckiego szpitala „Pogodna jesień życia – utworzenie dziennego domu opieki medycznej przy szpitalu „Pro-Medica" w Ełku jako alternatywnej formy opieki nad osobami zależnymi”, obecnie jest na etapie podjętej decyzji o dofinansowaniu.

Wartość projektu wynosi 1 029 651,82 zł z czego ze środków unijnych finansowane jest 97 %, a więc 998 762,26 zł (Europejski Fundusz Społeczny – Wiedza Edukacja Rozwój). Pozostałe 30 889,56 zł będą pokryte ze środków spółki.

Czas realizacji projektu będzie obejmował 24 miesiące, z czego max. 6 miesięcy będzie przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń, ich wyposażenia i zorganizowania DDOM, natomiast minimum 18 miesięcy ma być przeznaczone na działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej. Celem projektu jest udostępnienie alternatywnej formy opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami 65+ z obszaru miasta Ełk oraz gminy wiejskiej Ełk poprzez utworzenie dziennego domu opieki medycznej w ramach struktury Szpitala „Pro-Medica” w Ełku.

Opieką DDOM zostaną objęte osoby niesamodzielne, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.