Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa zatwierdził rozstrzygnięcia czterech otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań samorządu przez organizacje pozarządowe.

Na aktywizację społeczności lokalnych na obszarach wiejskich 11 ofert otrzymało dotacje na łączną sumę 60 tys. zł. Są to przedsięwzięcia poprawiające estetykę przestrzeni publicznej, rozwijające wsie tematyczne oraz wzmacniające kapitał społeczny.

Dwie oferty na organizację wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów otrzymały 80 tys. zł w zadaniu propagowania i promowania aktywności fizycznej osób starszych. Jedna oferta cyklu szkoleń uzyskała dotację na zadanie promocji dobrego zarządzania w sporcie poprzez podnoszenie umiejętności liderów sportu.

Do realizacji zadania integracji środowisk kombatanckich komisja konkursowa wyłoniła 10 ofert, które otrzymają dotacje w łącznej kwocie 25 tys. zł. To głównie marsze pamięci, obchody rocznic wydarzeń historycznych i spotkania młodzieży z kombatantami.

Do rozwoju turystyki w regionie przyczyni się 11 projektów dofinansowanych kwotą 120 tys. zł. Wśród wyróżnionych pomysłów są cykliczne imprezy, jak np. XLV Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki czy IX Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy. Kilka przedsięwzięć honoruje Mikołaja Kopernika i ma związek m.in. z obchodami 500-lecia przybycia uczonego do Olsztyna.