Artykuły z kategorii

Grafika mapa województwa. Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Warmińsko-mazurscy policjanci spotykają się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji przy tworzeniu „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Od początku lutego na Warmii i Mazurach – w powiatach, gminach i na osiedlach - organizowane są konsultacje społeczne, w trakcie których policjanci gromadzą informacje i spostrzeżenia od obywateli, które posłużą do stworzenia „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.” Mapa będzie powstawała na podstawie danych policji oraz informacji zebranych w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami oraz podmiotami zainteresowanymi spawami bezpieczeństwa.

Projekt mapy na różnych poziomach – krajowym, wojewódzkim i powiatowym - zawiera kilka kryteriów m.in. dotyczących zagrożenia przestępczością, czy wykroczeniami, które są szczególnie uciążliwe społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Policja zaprasza wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych spotkaniach. Wspólne konsultacje i zaangażowanie wszystkich członków lokalnych społeczności pomoże zadbać o bezpieczeństwo w najbliższej okolicy.

Więcej informacji i harmonogram spotkań