Artykuły z kategorii

Plakat promujący akcję "Wspieram region"

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego promuje przekazywanie 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu.

Lista podmiotów, które można obdarować, znajduje się na stronie internetowej wspieramregion.pl

W ubiegłym roku mieszkańcy Warmii i Mazur okazali się hojni - z danych pozyskanych z Izby Skarbowej wynika, że kwota przekazana z tytułu tzw. „1 procenta” osiągnęła niemal 15 mln zł. Z tego do organizacji pożytku publicznego z regionu trafiły ponad 4 mln zł. To duże sumy, ale pieniędzy mogłoby być znacznie więcej, gdyby każdy podatnik skorzystał z możliwości podarowania "1 procenta". Tymczasem z 811 tys. osób uprawnionych, tylko 457 tys. zdecydowało się w ten sposób udzielić wsparcia. To oznacza, że do organizacji pożytku publicznego mogłoby wpłynąć jeszcze niemal 6 mln zł, a łączna suma "1 procenta" od podatników z regionu przekroczyłaby 20 mln zł. Kampania "Wspieram region" ma za zadanie uświadomenie ludziom, że warto przekazać "1 procent" organizacjom z województwa warmińsko-mazurskiego, ponieważ ich działania koncentrują się na potrzebach regionu i jego mieszkańców.

Pełna lista uprawnionych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na stronie internetowej wspieramregion.pl. Jest na niej ponad 300 organizacji prowadzących działania w najróżniejszych dziedzinach – od ochrony zdrowia, przez pomoc ubogim, po akcje kulturalne. Z pewnością każdy mieszkaniec regionu znajdzie cel, który będzie odpowiadał jego zainteresowaniom.

Przypomnijmy, że 1 procent podatku można przekazać organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Organizacje te podlegają szczególnemu nadzorowi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, któremu składają merytoryczne i finansowe sprawozdania. W dokumentach tych przekazują informacje, na jaki cel zostały przeznaczone środki pozyskane z 1 procenta.

Lista organizacji pożytku publicznego w województwa warmińsko-mazurskiego (link otwiera nową stronę internetową)