Artykuły z kategorii

Parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, wyższych uczelni i służb mundurowych spotkali się w poniedziałek z marszałkiem województwa.

Była to okazja do podsumowania roku ubiegłego oraz przedstawienia zamierzeń na najbliższe miesiące.

– Rok 2015 był bardzo pracowity, ale udany. Kończyliśmy unijną perspektywę 2007-2013 i największe unijne projekty w regionie – powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin. – To między innymi port lotniczy w Szymanach, budowa sieci szerokopasmowego internetu na obszarze całego województwa, ponadregionalny Wschodni Szlak Rowerowy, czyli Green Velo, czy warte ponad miliard złotych inwestycje drogowe. Z dumą możemy powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy daną regionowi szansę, absorbując unijne środki niemal w 100 procentach.

Nie mniej pracowicie zapowiada się rok 2016. Ruszył nowy RPO. W tym roku zostanie ogłoszonych kilkadziesiąt konkursów na dofinansowanie projektów we wszystkich niemal obszarach życia społeczno-gospodarczego. To także rok ważnych rocznic i wydarzeń kulturalnych: Rok Feliksa Nowowiejskiego, 40-lecie elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka, 550-lecie II pokoju toruńskiego czy 1050-lecie Chrztu Polski.

Dziękując za dotychczasową dobrą współpracę, marszałek Brzezin wyraził nadzieję na równie dobre współdziałanie w tym i kolejnych latach. O konieczności wspólnej pracy na rzecz regionu mówili także parlamentarzyści – Janusz Cichoń i Lidia Staroń oraz wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Arcybiskup senior Edmund Piszcz życzył wszystkim wewnętrznego pokoju, który człowiek nosi w sobie i daje drugiemu. – Tyle będzie pokoju w ojczyźnie – powiedział – ile jest w nas samych.