Artykuły z kategorii

Ręce. Fot.www.stockvault.net

Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy film ukazujący pracę wolontariuszy na Warmii i Mazurach.

Czasu już pozostało niewiele, bo zgłoszenia można nadsyłać do 19 listopada, godz. 15.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów ukazujących pracę wolontariuszy w instytucjach, organizacjach pozarządowych na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Film powinien oddawać specyfikę pracy wolontariuszy oraz uwzględniać walory społeczne i obywatelskie wolontariatu.

Organizatorzy przedsiewzięcia zachęcają organizacje pozarządowe, instytucje, osoby indywidualne do stworzenia wyjątkowego filmu. Na najlepsze prace czekają nagrody.

Zadanie „Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”, w ramach którego odbywa się konkurs, jest realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową